Insanliğin tükenişi!..

Osman Onuktav

Administrator
YöneticiİNSANLIĞIN TÜKENİŞİ!..

Ülkemizde yaşanan olaylara bakıyorum ve gerçek insanların ve bütün canlıların yaşayacağı yaşanır bir ülke hatta dünya olma özelliğini yitirmiş….
Ülkemizde arsız, hırsız, fitne, fesat, çıkar ilişkilidostlukların, akraba kopukluklarının,komşu ilişkilerinin olmadığı her türlü ahlaksızlıkların işgalinde…

Yaradan insan olan kulunu ahreti için değil de sanki dünya denen bu gezeğeni tam gaz tüketmek kirletmek için yaratmış.. Aslında insanları insan gibi değil imkan gibi görenler tüketiyor..!

Her türlü insansızlığı yapan güçlü olanın yoları, kapıları her yöne açılırken , insan gibi yaşayanların hayatı zorlaşıyor…Dolayısıyla Bu dünya da insan kalabilmek zor.. Karşılaştığın , tanımak istediğin kişileri benimsediğin kapını, bacanı, yüreği açtığın kişileri koyduğun yerde bulamıyorsun….!

Her türlü Ahlaksızlık, özellikle başta yalancılık almış başını yürüyor, bu düzel sömürgecilere, kan emici vampirlere terfi ettiriyor….Hedef tahtasını görmeden rast gele ateşedenler çoğaldı… Herkes kendi gibi olana kucak açıp çoğalırken olmayanı da öteleştirmenin bir kenara atmanın hesabında!...

Kötü alışkanlıklarımız çok iyi şeyler yapma çalışmalarımız az, sabır selamet dilemek yok, alan eller çok veren eller yok, hedefler için araç az,hedefe varacak amaç az. yiyenimiz çok, yedirenimiz az!...

Yaşadığımız, gördüğümüz olumsuzluklara duyarsız kalıp ‘’boş ver’’ diyenimiz çok, canı yananımız çok, canı yanana derman olanımız az, eğitim görenimiz çok, bilgisi olan yok, çok bilenimiz çok ama tam teşekküllü bilenimiz az…

Günahlarımız çok, günahlara tövbe eden az, kalp kırmamız çok, tamir edenimiz yok, imanımız çok, amelimiz az, yaşama isyan edenlerimiz çok ıslah edenimiz az, birileri hakkında hükümlerimiz çok, gerçek muhakeme edenimiz az.!..

Türk olarak ilkelerimiz çok uyanımız az, Tarih de izbırakan çok, o tarihi bilen az, İşveren çok işi yapan az, ihmallerimiz çok, tedbir alan az, makam mevki çok liyakat gösteren az, varlıklarımız çok değerlendireni az.


İslâm’ı yaşıyorum diyen çok, bilen az, Dini siyasete alet eden çok, siyaseti siyaset gibi yapan az, Niyazımız çok şükrümüz az, sazlarımız,sözümüz çok, anlamıyla çalan söyleyen ozanımız az, şovmenimiz çok sanatımız az. şiddetimiz çok sükûnetimiz az….


Yazanımız çok okuyanımız az. Görülüyor ki problemli beyinle problem çözülmüyor tersine sorunlar üretiliyor.


Herkeste bin bir çeşit maskemerakı, bürünmüşler renkli renkli maskelere kimsenin insan olma cesaretik almamış …!

İnsan denen canlı neyin peşinde koşuyorsa odur aslın da…!


İnsanları eşya gibi kullanan hırsızlar; Dost ararsan cebine bak derler, son kullanma tarihine bak derler.. Bu tip söylemler o kadar çoğaldı ki milletin kafası karışık. Gençlik kaybolmuş ve çocuklarımız gerçek eğitimden uzak yaşamı seçmeye o yöne gitmeye adım atıyorlar.... Onun için, sucusu-bucusu, dinlisi -dinsizi olmaz, hile hiledir, hırsız hırsızdır. “Herkes yiyor, yiyen bizden olsun” diyorsan sende insanlığın tükenmesinde caba sarf ediyorsun!...

''Kullandığınız eşyeyı incitmeyiniz'' diyen bir dinin, bir medeniyetin sahibi olan bizlere insanlık alemine ne oldu?!

Düşmanın bile yapmayacağını biz insanlarımıza yapıyoruz. İnsanlığı tüketiyoruz. Yazık ki çok yazık!

Her türlü çirkefin yaşandığı ülkemizde ve dünyada huzur bulamayız.

Ya Rab; Biz insanlara akıl ver! Aymazlardan yapma, hak bildiğimizyolumuzdan ayrılırsak da nefesimizi al.


Amin

Osman Onuktav
AVAR
 
Üst