BAŞBUĞ ?

Osman Onuktav

Administrator
YöneticiBAŞBUĞ ?

Başbuğ; Diyarbakır’ın kulp içsene bağlı bir köy adı olarak konulsa da anlamı köy adı değildir!
Başbuğ; Türklerde baş, başkan, komutan anlamına gelir. Başkan derken günümüz başkanlarına denmez..
“Ben her şeyden önce bir Türk Milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk Birliğine inanıyorum ve onu görüyorum.” Diyen kurucumuz M. Kemal ATATÜRK’e denir

‘’Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir.’’ Diyen Alparslan TÜRKEŞ’e denir

‘’ Yüce Allah’ım, Türk’e azgınların yolunu değil, doğru düşünce, doğru söz, doğru bilgi, doğru iş yolunu göster’’ Diyen Ebulfez Elçibey’ denir

Tarihin derinliklerine gidersek örnekleri de çoğalta biliriz.
Başbuğluk belirli sıfatlara sahip olmak gerektirir

Bu sıfatı taşıyan hak eden yüz yılın tek başbuğu ATATÜK’tür Ordusuna komutanlık ederek zaferler kazanmak, yoktan bir devlet kurmak, devlet yöneten, Her Türk her Türkçü, her ülkücü Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken BAŞBUĞ derler, onu tartışmasız tek lider ve yol gösterici olarak tanırlar. Kimileri bu unvanın Atatürk zamanında kullanılmadığını ve sonradan uydurulduğunu söylerler. Oysa tarih apaçık ortadadır ve herkes araştırdığı vakit başbuğ sıfatının kim için kullanıldığını rahatlıkla öğrenebilecektir.

Günümüzde Başbuğun tanımını ortadoğuya eş başkan olmuş kişilerde aramaya çalışanlar olduğu gibi büyük doğucu Necip Fazılın evliyalarında erenlerinde arıyorlar..
Her Türk sizi unutacak ama Başbuğlarını asla..

Başbuğlar ölmez NOKTA NET.
 
Üst