Hakka giden yol budur

Osman Onuktav

Administrator
YöneticiAç elini Allah’a, ömür sona varmadan
Yüreğin iman dolsun, vakit çok geç olmadan

****


Bir insan fazileti kendine cem ederse
Onuruyla yaşarmış şer’e duvar örünce
Yanlış giden düzeni söz ile zem ederse
Kimse dönüp bakmazmış kötülüğü görünce

Hak için hukuk için hizmet edip coşarsa
Zorluğa sabır çekip kolaylıkla aşarsa
Yaratanı zikredip doğru yolda koşarsa
Cehennemden kurtulur hesabını verince

Celil olan Allah’ın ilmiyle amil olan
ihlaslı yüreğiyle mürşid-i kâmil olan
Zalimlerin zulmüne dik durup Şamil olan
İlahi aşka doyar kalp vuslata erince

Şefaat makamında ikbalini özleyen
İşlediği günahı tövbe edip gizleyen
Ahirete inanıp sevabını gözleyen
El açıp dua etsin secdeye yüz sürünce


Kafkasi gerçeği bil asla düşmezsin dara
Ehl-i sünnet olanı kendine rehber ara
Ömür gelmiş geçiyor sana gelecek sıra
Azrail adlı melek baş ucuna varınca
Hakkını arayacak küçücük bir karınca

Osman Onuktav
Kafkasi
24/Nisan/2015

Regaip Kandil gecesi
 
Son düzenleme:
Üst